Projektet Woody Guthrie


This land was made
for you and me

- Woody Guthrie -


 
”Projektet Woody Guthrie”

”Sounds of Woody”

Nu är vår CD ”Sounds of Woody” klar med fantastiska artister som tolkar Woody Guthrie på sitt sätt.
 
Woody Guthrie är en legend inom den amerikanska folkmusiken. Han skrev egna låtar, satte nya texter till äldre melodier och sjöng även en stor mängd traditionella amerikanska folksånger.

Mest känd är kanske sången
“This land is your land”.


Hans sånger tog ofta ställning för de utstötta, de fattiga, arbetarna, de svarta och han ansåg att alla människor var lika värda. Det spelade ingen roll om du var fattig eller rik, eller vad du hade för hudfärg. Woody Guthrie avled till följd av Huntingtons sjukdom 1967.

Vi vill med CD:n framförallt uppmärksamma barns och ungdomars situation i att växa upp i en familj med Huntingtons sjukdom. Med hjälp av ”Sounds of Woody” hoppas vi kunna sprida kunskap om sjukdomen och förbättra de drabbades livssituation och rätt till stöd. På skivan tolkas Woody Guthries sånger av artister som Mikael Wiehe, Jenny Almsenius och Ulf Dageby för att nämna några på plattan.

Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) ungdomsutskott är initiativtagare till Woody Guthrie projektet. Vi samarbetar med Musikcentrum Väst (MCV) i Göteborg som är en ideell förening för professionella fritt verksamma musiker, och Dalheimers hus som är en del av Social resursförvaltning/ Göteborgs stad.

Ge ditt stöd och köp CD:n för 125: -
Beställ den så här ...


 
Överskottet i detta projekt skall användas till att ge stöd till barn, ungdomar och unga vuxna. Detta stöd kan vara i form av läger, samtalsgrupper, individuellt stöd, åldersriktad information, informationsmaterial och webbsida.

Vårt mål är att kontinuerligt stöd ges för att bryta dessa barn och ungdomars isolering och ensamhet.
Att leva i en familj med en person som har Huntingtons sjukdom är fyllt av utmaningar.

Huntingtons sjukdom även kallad danssjukan är en komplicerad sjukdom för familjen. Det är en neuropsykiatrisk sjukdom med fortskridande nedbrytning av nervceller, detta leder till en mer skör och känslig hjärna. För barn som har en förälder med Huntingtons sjukdom är det 50 procents risk att de själva kommer att bli sjuka. Så ska barnen testa sig? Ska de själva våga skaffa barn? Vad och hur mycket berättar jag då jag träffar någon? Det är många svåra val. Läs mer på www.huntington.se

Har ni frågor kontakta oss:
Carina Hvalstedt, RHS carina.hvalstedt@gmail.com  tel. 0705-936878
Johanna Morgensterns, RHS ungdomsutskott johannamorgensterns@hotmail.com
Anders Malmström, MCV anders@mcv.se  tel. 031-14 40 44

PROJEKT GRUPPEN

Idé och projektledning:
Carina Hvalstedt

Evenemangansvarig:
Thomas Kollberg

Ungdomskoordinator:
Johanna Morgensterns

Artistsamordnare och CD produktion:
Anders Malmström och Mikael Godée

Bild:
Marianne Björn

IT / Webb aplikation:
Tomas Jackson