Projektet Woody Guthrie


This land was made
for you and me

- Woody Guthrie -


 
Om Sjukdomen

Huntingtons sjukdom – vad är det?

Huntingtons sjukdom (HS) är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom med fortskridande nedbrytning och undergång av nervceller i vissa områden av hjärnan. Insjuknandet sker vanligen i vuxen ålder.
När en allvarlig sjukdom drabbar en förälder, medför det alltid en stor belastning för hela familjen.

Föräldrarna oroar sig för barnens framtid och risk att bli sjuka, medan barnens oro är att se sin förälder långsamt försvinna från dem och samtidigt veta att Huntingtons sjukdom kan drabba dem själva. Det är viktigt att hela familjen får professionell hjälp.

Barnen till en person med Huntingtons sjukdom lever med en 50 procentig risk att själva bli sjuka.


De utsätts därmed för en stor psykologisk belastning med osäkerhet om sin egna genetiska status.
De får i sina föräldrar bevittna sin egen framtid.

Sjukdomsbilden kännetecknas av både neurologiska och psykiatriska förändringar och det kan vara svårt att avgöra vilka symtom som sjukdomen börjar med. Enstaka ofrivilliga rörelser är ofta, liksom lättirritabilitet, tidiga symtom. Personlighetsförändringar som aggressiva utbrott och depressiva besvär är inte heller ovanligt.

Förmågan att förstå, lära in, planera och föra resonemang samt att fatta beslut försämras gradvis. Ofrivilliga ryckiga eller slingrande (koreatiska) rörelser blir successivt mer uttalade.

Psykiatriska symtom som ångest, apati och depression förekommer.

Glömska, koncentrationssvårigheter och nedsatt initiativförmåga är andra vanliga symtom. Talstörningar (dysartri) och sväljningssvårigheter (dysfagi) utvecklas gradvis.

Sjukdomen är ovanlig och förekommer hos cirka 7-12 individer på 100 000. Man beräknar att det finns ca 800-1000 personer med sjukdomen i vårt land. Det finns stora variationer i när sjukdomen börjar, men det vanligaste är mellan 30 och 50 års ålder. En tidig debut ger i allmänhet en svårare sjukdomsbild än när sjukdomen startar sent i livet.


Vi hoppas att denna video hjälpt dig att förstå vad HS är?
TACK FÖRATT DU TITTAT!!

Vill du lära dig mer om HS?
Läs mer på RHS - Riksförbundet Huntingtons sjukdom