Projektet Woody Guthrie


This land was made
for you and me

- Woody Guthrie -


 
Nu 䲠v岠CD ﵮds of Woody묡r med fantastiska artister som tolkar Woody Guthrie p堳itt s䴴.


L䳠mer om Artisterna och lyssna korta sp岠av l崡rna h䲼/a> 

Ge ditt st䠯ch best䬬 CD:n f⠱25 kr + porto. Best䬬 h䲼/a>

Sounds of Woody - CD release


SENASTE NYTT!

Pete Seeger avled 2014-01-28
En stor musiker som ofta tolkade Woody Guthrie

Pete Seeger - This Land is Your Land
http://youtu.be/HE4H0k8TDgw

Pete Seeger introduces Woody Guthrie on British TV in 1964
http://www.youtube.com/watch?v=_s9FovBfPT0

Woody Guthrie's daughter wants to preserve Greystone, her dad's old home
L䳠mera h䲼/a>


Woody Guthrie skrev mer 䮠tusen l崡r, tv堮oveller och hundratals historier. Woody 䲠en legend inom den amerikanska folkmusiken vars inflytande inte kan 楲skattas. Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2 䲠bara n姲a exempel p堡rtister som i h砧rad influerats av honom. I Sverige 䲠Mikael Wiehe ett namn man f⫮ippar med Woody Guthrie och han har i dagarna gjort en nyinspelning av "Det h䲠䲠ditt land" (This land is your land) p堳venska som finns med p堶岠CD. Woody ans姠att alla m䮮iskor var lika v䲤a, det spelade ingen roll om du var fattig eller rik, eller vad du hade f⠍ hudf䲧.
䩣k up for what you know is right䔨is land was made for you and me쯰>

Riksf⢵ndet Huntingtons sjukdom (RHS) ungdomsutskott 䲠initiativtagare till Woody Guthrie projektet. ֶerskottet i detta projekt skall anv䮤as till att ge st䠴ill barn, ungdomar och unga vuxna. Detta st䠫an vara i form av l䧥r, samtalsgrupper, individuellt st䬠嬤ersriktad information, informationsmaterial och webbsida. V岴 m嬠䲠att kontinuerligt st䠧es f⠡tt bryta dessa barn och ungdomars isolering och ensamhet.

Ge ditt st䠯ch best䬬 CD:n f⠱25 kr + porto. Best䬬 h䲼/a>

Vi vill med CD:n framf⡬lt uppm䲫samma barns och ungdomars situation i att v両 upp i en familj med Huntingtons sjukdom. Woody Guthrie hade sj䬶 Huntingtons sjukdom och avled 1967 till f쪤 av detta. Med hj䬰 av ﵮds of Woody诰pas vi kunna sprida kunskap om sjukdomen och f⢤ttra de drabbades livssituation och r䴴 till st䮠P堳kivan tolkas Woody Guthries s宧er av artister som Mikael Wiehe, Jenny Almsenius och Ulf Dageby f⠡tt n䭮a n姲a p堰lattan.