Projektet Woody Guthrie


This land was made
for you and me

- Woody Guthrie -


 
Nu är vår CD ”Sounds of Woody” klar med fantastiska artister som tolkar Woody Guthrie på sitt sätt.


Läs mer om Artisterna och lyssna korta spår av låtarna här 

Ge ditt stöd och beställ CD:n för 125 kr + porto. Beställ här

Sounds of Woody - CD release


SENASTE NYTT!

Pete Seeger avled 2014-01-28
En stor musiker som ofta tolkade Woody Guthrie

Pete Seeger - This Land is Your Land
http://youtu.be/HE4H0k8TDgw

Pete Seeger introduces Woody Guthrie on British TV in 1964
http://www.youtube.com/watch?v=_s9FovBfPT0

Woody Guthrie's daughter wants to preserve Greystone, her dad's old home
Läs mera här


Woody Guthrie skrev mer än tusen låtar, två noveller och hundratals historier. Woody är en legend inom den amerikanska folkmusiken vars inflytande inte kan överskattas. Bob Dylan, Bruce Springsteen, U2 är bara några exempel på artister som i hög grad influerats av honom. I Sverige är Mikael Wiehe ett namn man förknippar med Woody Guthrie och han har i dagarna gjort en nyinspelning av "Det här är ditt land" (This land is your land) på svenska som finns med på vår CD. Woody ansåg att alla människor var lika värda, det spelade ingen roll om du var fattig eller rik, eller vad du hade för hudfärg.
”Stick up for what you know is right” ”This land was made for you and me”.

Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) ungdomsutskott är initiativtagare till Woody Guthrie projektet. Överskottet i detta projekt skall användas till att ge stöd till barn, ungdomar och unga vuxna. Detta stöd kan vara i form av läger, samtalsgrupper, individuellt stöd, åldersriktad information, informationsmaterial och webbsida. Vårt mål är att kontinuerligt stöd ges för att bryta dessa barn och ungdomars isolering och ensamhet.

Ge ditt stöd och beställ CD:n för 125 kr + porto. Beställ här

Vi vill med CD:n framförallt uppmärksamma barns och ungdomars situation i att växa upp i en familj med Huntingtons sjukdom. Woody Guthrie hade själv Huntingtons sjukdom och avled 1967 till följd av detta. Med hjälp av ”Sounds of Woody” hoppas vi kunna sprida kunskap om sjukdomen och förbättra de drabbades livssituation och rätt till stöd. På skivan tolkas Woody Guthries sånger av artister som Mikael Wiehe, Jenny Almsenius och Ulf Dageby för att nämna några på plattan.